Co děláme

Pobočka ČSO pro střední Čechy a Prahu byla založena teprve nedávno a její aktivity se postupně formují. Klíčovým výchozím bodem pobočkových aktivit jsou naše tři základní pilíře: 

 • Komunita – chceme propojit a rozvíjet komunitu ornitologů a zájemců o ptactvo na území středních Čech a Prahy. Naší vizí je pomáhat sdílet radost (i starost) z ornitologie a umožňovat profesionálním i amatérským ornitologům najít si přátele či kolegy pro společné aktivity. 
 • Podpora – propojení komunity ornitologů nám umožní směřovat podporu tam, kde bude nejvíce potřeba. Řada probíhajících aktivit, jako je monitoring, vzdělávání nebo správní řízení potřebují další ruce, které mohou přiložit ruku k dílu.   
 • Vlastní program pobočky – realizace vlastního plánu aktivit, které budou vycházet zejména z šíře členské základny a možností jednotlivých členů zapojit se aktivně. V tento okamžik máme připraven celkový přehled oblastí (viz níže), kterým je možné se věnovat a zároveň i pracovní návrh konkrétních bodů programu, který bude dále obohacován a následně předložen k prioritizaci členské schůzi (viz níže). 

Programové oblasti 

Uvedené oblasti programu představují široký přehled možností, čemu všemu se pobočka ČSO pro střední Čechy a Prahu může věnovat. Její konkrétní program bude postupně upřesňován podle přání a kapacit členské základny. 

Ochrana a výzkum 

Zahrnuje přímou i nepřímou ochranu ptactva a všechny záležitosti týkající se výzkumu.  

 • Monitoring (LSD, IWC, čapí hnízda a další)
 • Kroužkování
 • Správní řízení
 • Vyvěšování budek
 • Krmítka
 • Výzkumný tábor
 • Hnízdní atlas
 • Ptačí oblasti (Křivoklátsko, Žehuňský rybník, Rožďalovické rybníky)
 • Ptačí park
 • Významné ptačí lokality (Slatina, Hostivické rybníky a další)
 • Specifické výzkumné/vědecké projekty 

Vzdělávání a Popularizace

V oblasti vzdělávání a popularizace se chceme zaměřit na nejrůznější typy kurzů i programů pro všechny věkové kategorie, zejména bychom se rádi věnovali dětem a mládeži. 

 • Ornitologický kroužek 
 • Školní vzdělávací program 
 • Ornitologické školení
 • Ornitologické vycházky 
 • Ornitologický fotokurz
 • Kurz kreslení/malování/grafiky
 • Ornitologický e-Learning
 • Webové stránky
 • Sociální sítě
 • Časopis
 • Webkamery 
 • Pobočková knihovna  

Spolkový život 

Pro naše členy nabízíme nejrůznější volnočasové aktivity s možností potkat se a sdílet svoji vášeň pro ptactvo.  

 • Ornitologické vycházky 
 • Ornitologické exkurze 
 • Ornitologický tábor 
 • Ornitologické konference
 • Ornitologická setkání

Pro všechny oblasti programu platí, že máme zájem o širší spolupráci. Může jít o spolupráci s jinými pobočkami, s univerzitami či vědeckými pracovišti, s městy/obcemi, s Lesy ČR apod. 

Náměty na konkrétní programové body 

V rámci dosavadních pracovních setkání k zakládání pobočky jsme již zahájili sběr konkrétních námětů na program pobočky. Jde o návrhy našich členů, náměty z centrály ČSO nebo i poptávku od jiných subjektů (např. z magistrátu či od Lesů ČR). 

Všechny náměty jsou uvedeny v přehledu níže. Tabulka bude průběžně rozšiřována a bude sloužit jako podklad pro výběr finální podoby programu na následující roky i do budoucna.  

Program  Popis  
“Leucistní” ptáci  Sbírání informací o výskytech ptáků s různými barevnými odchylkami.  
Nocování strak  Výzkumný projekt k nocování strak (primárně ve městech).  
Nebezpečné zastávky  Pomoc s kompletním zmapováním zastávek, všude kde to půjde. Možné zapojení širší členské základy, včetně seniorů (stačí jezdit busem a zapisovat).  
Značení doupných stromů  Zájem o spolupráci na označování doupných stromů ze strany Lesů ČR. Nyní poptávka od Lesů Konopiště (které ale pokrývají skoro třetinu Středočeského kraje).  
Ptačí park  Výběr a založení ptačího parku. Dlouhodobý program pobočky.  
Hnízdní atlas  Mapování, zpracování a vydání hnízdního (případně jiného) atlasu pro SČ a Prahu. Dlouhodobý program.  
Školní program  Vytvoření programu pro školy (základní/střední) – ornitologická hodina, ornitologické dopoledne, apod.  
Monitoring ptačích oblastí  V rámci regionu máme několik ptačích oblastí: Křivoklátsko, větší část Žehuňského rybníku a větší část Rožďalovických rybníků.  Půjde o dlouhodobý program, formálně přes AOPK.  
Podpora hnízdění dravců v Praze  Zájem ze strany magistrátu o podporu hnízdění dravců (primárně sokolů) k regulaci populace holubů.  
Obnova polních cest  Možnost propojit se na tento existující projekt a hledat nebo zakládat biotopy pro ptactvo.  
Mapování kalousů  Deniště i hnízdiště.   
VTV – Výzkumný terénní víkend  Udělat si přehled o “hluchých” místech v územní působnosti a cíleně tam mapovat. Případně cílit na druh. Lze brát jako přípravu na atlasové mapování či jeho podporu.  
Jiřičko-věže  Zakládání a/nebo podpora budování hnízdních věží pro jiřičky.  
Osvěta zahrádkářů  Podpořit zakládání/rozvoj zahrad tak, aby byly i pro ptáky  
Soutok Praha  Zapojení do projektu na vybudování “parku” na soutoku Vltavy a Berounky.   
Mapování skel  Mapování budov a dalších míst se skly, nebezpečné pro ptactvo – s novou metodikou.  

 

 

Přejít nahoru