Vycházka Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Vycházka Dřevčice u Brandýsa nad Labem


25. 5. 2024

Sraz 25. 5. v 8:30 u altánu u Dřevčického rybníka v centru obce. Projdeme si společně trasu z Dřevčic do Popovic, která povede jak zastavěným územím obou obcí, tak především údolím Vinořského potoka, kde nás čeká i ukázka kroužkování ptáků. Cestou projdeme několik typů prostředí a dozvíte se tak informace nejen o místních druzích ptáků, ale i o biotopech jako jsou staré sady, mokřady a rákosiny. Trasa dlouhá cca 2,5 km povede nenáročným terénem a bude končit v Popovicích, odkud je možné odjet hromadnou dopravou, či se vrátit zpět do Dřevčic. Předpokládaný konec v 11:00-12:00. Místa vhodná pro parkování osobních automobilů v obci Dřevčice doporučujeme zde. Prosíme o nahlášení účasti na neubergova@strednipolabi.cz nebo na 730 182 815. Akce proběhne ve spolupráci s MAS – Střední Polabí, z. s. a obcí Dřevčice. Vedou Josef Rutterle (rutterle@birdlife.cz, 728 110 441) a Eva Neubergová (neubergova@strednipolabi.cz, 730 182 815).

Převzato ze stránek ČSO z Vítání ptačího zpěvu.

Více informací

Zobrazit celý kalendář

Přejít nahoru