Nová pobočka ČSO

Vítáme všechny zájemce o ornitologii a ptactvo a s radostí oznamujeme, že poslední chybějící regionální pobočka ČSO je již na světě. Pobočka pro Střední Čechy a Prahu byla formálně založena v letošním roce a postupně bude rozvíjet svoji činnost. 

Co je posláním pobočky? 

Vize naší pobočky se dá zjednodušeně shrnout do tří základní pilířů: 

  • Komunita – propojení všech ornitologů a zájemců o ptactvo v regionu středních Čech a Prahy mezi sebou, ať o sobě víme a můžeme se potkávat, vzájemně si pomáhat a spolupracovat. 
  • Podpora – zajištění podpory a pomoci pro aktivity ornitologů v rámci regionu. Ve středních Čechách i v Praze je realizována řada aktivit, do kterých se mohou naši členové zapojit. 
  • Program pobočky – zahájení zcela nových aktivit, které zatím v regionu neprobíhají.  

Jak se mohu stát členem pobočky? 

Naše pobočka se aktuálně stále ještě rodí a prvním krokem nejprve bude vytvořit členskou základnu, jejíž podoba bude pro další praktické směřování pobočky zcela zásadní. Jak se do naší pobočky přihlásit najdete na https://stredcechcso.cz/clenstvi/. Jakmile o Vás budeme vědět, už Vás můžeme zapojit do další komunikace nebo i aktivit okolo pobočky. 

Jaké jsou další plány? 

Nejbližší plány pobočky jsou zaměřené především na vytvoření celé komunity. Budeme dávat dohromady členskou základnu a postupně naplánujeme první členskou schůzi. Ta bude nejdříve v druhé polovině roku 2024. Zároveň s tím budeme chtít zmapovat, jaké ornitologické aktivity již v prostoru Středních Čech a Prahy probíhají, abychom mohli členům předávat informace, kde a jak se mohou zapojit. 

Na to bude velmi úzce navazovat i plánování vlastního programu pobočky. Nyní připravujeme základní kostru programu a celkový přehled možností, čemu všemu by se pobočka mohla věnovat. Bližší informace najdete zde: https://stredcechcso.cz/co-delame/.   Na základě šíře členské základny a preferencí členů pak vybereme konkrétní aktivity. Jedním programovým bodem jsme si však již nyní jistí. Vizí ČSO je mít ptačí park v každém kraji a ten náš samozřejmě nemůže chybět.  

Přejít nahoru