Rarity v regionu: duben 2024

Spolu s květnem je duben asi nejplodnějším měsícem co do počtu neobvyklých pozorování ptáků. Migrace probíhá v plném proudu a není tak divu, že se v našem okolí objevují zajímaví ptáci s vyšší frekvencí. To se samozřejmě projevilo i na počtu zvláštních pozorování v Praze a Středočeském kraji v minulém měsíci. Zde přináším krátké shrnutí zajímavých údajů. Je nad mé síly […]

Rarity v regionu: duben 2024 Read More »

Jak jsme vítali ptačí zpěv v Praze a Středočeském kraji?

Očima účastnice Ivety Doležalové Rybník Šeberák v Kunraticích – 17. dubna Je deset minut před sedmou a já čekám poblíž autobusové točny spolu s organizátorkou Gábinou Dobruskou na příchod prvních zájemců o vycházku, zatímco nad Šeberákem se už prohání početné hejno vlaštovek a u druhého břehu zúženého cípu rybníka vyčkává několik poláků chocholaček. Co nevidět

Jak jsme vítali ptačí zpěv v Praze a Středočeském kraji? Read More »

Pozvánka na přednášku o knize Pražské ptactvo

Milí čtenáři, zveme vás na přednášku, která se bude konat k příležitosti představení knihy Pražské ptactvo 1800–2020: Ptáci, město, příběh hrdiny. Jedná se o znovu vydané dílo Veleslava Wahla, jehož původní kniha Pražské ptactvo vyšla v roce 1944.  Veleslav Wahl v ní shrnul tehdejší poznatky o avifauně hlavního města a sepsal řadu originálních postřehů o biologii

Pozvánka na přednášku o knize Pražské ptactvo Read More »

Vítání ptačího zpěvu ve Středočeském kraji a Praze

Vítání ptačího zpěvu pořádá v České republice ČSO (ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci) a navazuje tak na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Později byla převzata řadou národních partnerů sdružení BirdLife International. V

Vítání ptačího zpěvu ve Středočeském kraji a Praze Read More »

Zveme vás na vycházky ke Světovému dni mokřadů

Po celém světě si 2. února lidé připomínají Světový den mokřadů. Tento den označuje datum, kdy došlo k podepsání tzv. Ramsarské úmluvy, známé též jako Úmluva o mokřadech. Mokřady patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejohroženější ekosystémy. Jsou domovem mnoha rostlin a živočichů a významným biotopem pro vodní ptáky. U této příležitosti pořádá Česká společnost ornitologická

Zveme vás na vycházky ke Světovému dni mokřadů Read More »

Přejít nahoru