Rarity v regionu: duben 2024

Spolu s květnem je duben asi nejplodnějším měsícem co do počtu neobvyklých pozorování ptáků. Migrace probíhá v plném proudu a není tak divu, že se v našem okolí objevují zajímaví ptáci s vyšší frekvencí. To se samozřejmě projevilo i na počtu zvláštních pozorování v Praze a Středočeském kraji v minulém měsíci. Zde přináším krátké shrnutí zajímavých údajů. Je nad mé síly shrnout opravdu všechna zvláštní pozorování, přesto jsem se pokusil shrnout ta nejpodstatnější.

Středočeský kraj

Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) je ve středních Čechách velmi vzácným úkazem. Nepočítaje jedince uniklého z chovu (měl nasazený chovatelský kroužek), který se v roce 2022 zdržoval zejména v okolí hnojiště u Sedlčánek v okresu Praha-východ, eviduje databáze Avif a eBird pouhé čtyři věrohodné záznamy. Ten poslední je ze 7. dubna tohoto roku.1 Pták se krátce zdržel na lokalitě Hrabanovská černava u Lysé nad Labem (okres Nymburk).

Taktéž 7. dubna se podařilo zaznamenat na rybníku Vražda u obce Březno dvě samice hoholek ledních (Clangula hyemalis) v okresu Mladá Boleslav.2 Přestože jarní výskyt tohoto druhu není vyloučen, jedná se o velmi vzácný zástih. Jiný dubnový záznam se mi v dostupných datech dohledat nepodařilo, výskyt dvou jedinců najednou je též výjimečný a doposud byly dvě hoholky ve Středočeském kraji zaznamenány jen jednou, a to v roce 2002 na Horčápském rybníku v okresu Příbram.

Přestože pozorování motáků stepních (Circus macrourus) poslední roky přibývá, neměl by zůstat beze zmínky letošní první záznam ve Středočeském kraji, a to u polního mokřadu u Zbyslavi (okres Kutná Hora). Byl zde 9. dubna pozorován pták ve druhém kalendářním roce života.3

Zajímavé je i dubnové pozorování kormoránů malých (Microcarbo pygmaeus) z malé tůňky u Zálezlic.4 V minulých měsících byli pozorováni na nedaleké pískovně, 12. dubna bylo viděno osm kormoránů malých, někteří z nich dle fotek již ve svatebním šatu. Je možné, že v oblasti zahnízdí? 

Jeden z kormoránů malých v Zálezlicích. Foto: Miroslav Heráň

Velmi zajímavý tahový zástih hned tří lindušek úhorních (Anthus campestris) se podařilo zaznamenat nedaleko Příbrami v podvečer 12. dubna.5 Tento druh je sice čas od času ve Středočeském kraji zaznamenán, v počtu více než jednotlivém spíše výjimečně.

Ve druhé polovině dubna přišly hned dvě pozorování dvojic rybáků dlouhoocasých (Sterna paradisea). Nejprve 22. dubna na Novém rybníku u Chotěšic (okres Nymburk)6, následně 27. dubna na rybníku Vavřinec v okrese Kutná hora.7 Jde teprve o osmý a devátý záznam na území Středočeského kraje, přičemž na rybníku Vavřinec byl z těchto devíti záznamů pozorován hned čtyřikrát (Kavka, pers. kom.).

Konipas citronový (Motacilla citreola) se objevil koncem měsíce hned na dvou místech Středočeského kraje, nejprve na Novém rybníku u Obořiště 28. dubna8, a o den později na Žehuňském rybníku, kde se krátce objevil jeden samec.9 Konipas citronový byl ve Středočeském kraji zaznamenán pouze čtrnáctkrát, přičemž šest těchto záznamů pochází ze Žehuňského rybníka.

Dvě ze tří lindušek úhorních nalezených u Příbrami. Foto: Denis Vyrobík

Praha

O strakapoudovi jižním (Dendrocopos syriacus) na pražském Petříně jsme psali v předchozích dílech této rubriky.10 Jde o samce, který je zřejmě na Petříně jediným zástupcem svého druhu. Naděje na spárování však přišla – další strakapoud jižní v Praze byl totiž nalezen 13. dubna v Bezručových sadech, tentokrát jde o samici.11 Petřínský samec a vinohradská samice to k sobě tak mají již jen 3,5 km vzdálenosti. Domnívat se, že by se tito dva ptáci měli najít, je samozřejmě zbožným přáním, výskyt již dvou ptáků tohoto druhu v centru Prahy ale už naznačuje, že by se strakapoud jižní mohl již v příštích letech stát druhem hnízdícím i v hlavním městě.

Tři jedinci potápky černokrké (Podiceps nigricollis) byli pozorováni 13. dubna na nádrži Jivjiny na Ruzyni.12 Přestože tento druh hnízdí hned za humny na Hostivických rybnících, v Praze nejde o běžný zjev. V databázi Avif je na území Prahy 31 záznamů tohoto silně ubývajícího druhu, v databázi eBird pak pouhé tři, a to z lokality Slatina, Lítožnice a právě poslední záznam v Jivjinách.

Doznívající invaze brkoslavů severních (Bombycilla garrulus) se projevila i v dubnu, a to, když bylo 6. dubna nalezeno hejnko 45 jedinců, jak se krmí na dubech na sídlišti Chodov.13

Devátý záznam strnada zahradního (Emberiza hortulana) pro hlavní město v dostupných údajích se podařil 28. dubna nedaleko rybníku Lítožnice. Pták zpíval v jabloňovém stromořadí podél silnice a následně byl i krátce spatřen při přeletu.14 Krátce se ozval ještě jednou později téhož rána. 28. duben byl pro lokalitu Lítožnice vůbec plodným, jelikož zde byla pozorována také linduška úhorní, která byla však pouze krátce slyšena při nízkém přeletu.15 Pro tento druh se jedná o teprve šestý záznam ve veřejných databázích na území hlavního města.

Pozdní brkoslavi severní z pražského Chodova. Foto: Jan Zindulka

Zdroje

 1. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S167662920
 2. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/12982830
 3. Dostupné online  https://ebird.org/checklist/S167895072
 4. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15268185
 5. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15198063
 6. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S169854834
 7. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S170472103
 8. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S171012505
 9. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S170998834
 10. Dostupné online https://stredcechcso.cz/aktuality/rarity-v-regionu-brezen-2024/
 11. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S168387134
 12. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S168364156
 13. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15180682
 14. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S170662525
 15. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S170749596
Přejít nahoru