Rarity v regionu: březen 2024

Jak stoupají venkovní teploty, stoupá i počet druhů, které se navrátily do našich končin. Březen je měsícem, kdy se rozbíhá tah mnoha druhů ptáků, což znamená i možnost záletu neobvyklých druhů. Jaké zajímavé ptáky se podařilo pozorovatelům objevit v Praze a Středočeském kraji za uplynulý měsíc popisuje tento článek.

Středočeský kraj

Na rybnících v Hostivicích v okresu Praha-západ se kromě stále přítomného strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) objevili i poláci kaholky (Aythya marila), kteří se tu zdržovali zřejmě už od února přinejmenším do poloviny března v počtu až 6 jedinců1.

Turpan černý (Melanitta nigra) ve svatebním šatu byl překvapením dne 17. března na rybníku Vražda u Března v okresu Mladá Boleslav.2 V rámci regionu jde o vzácný druh, který se relativně pravidelně objevuje pouze na VN Želivka.

Berneška bělolící (Branta leucopsis) byla pozorována u Proudnického rybníka 1. března3 a zdržela se přinejmenším čtyři dny4. Stejný druh se objevil koncem měsíce i na Labi v Čelákovicích.5 U tohoto krotkého jedince, který se držel ve společnosti husic nilských (Alopochen aegyptiaca), ale nelze zcela vyloučit původ z lidské péče, přestože nemá chovatelský kroužek. Bernešky bělolící patří totiž mezi relativně často chované ptáky.

Berneška bělolící ve společnosti husice nilské v Čelákovicích na Labi. Foto: Jan Javornický

Doznívá také letošní invaze brkoslavů severních (Bombycilla garrulus) do Česka. V březnu eviduji pozorování na dvou místech Středočeského kraje. Pozorováno bylo malé hejnko o sedmi jedincích na Kutnohorsku6. V Mníšku pod Brdy byla hned dva dny po sobě na stejném místě pozorována hejna nejprve o 35 jedincích, druhý den o 45 jedincích, zřejmě tedy šlo o stejnou skupinu ptáků, která se v okolí zdržela.7,8

Na Kutnohorsku byly pozorovány hned oba vzácné druhy labutí, nejprve se v polním mokřadu u Bojman dne 16. března objevily hned tři labutě malé (Cygnus columbianus). Brzy ale z lokality odletěly pryč.9 Labuť malá je ve Středočeském kraji velmi vzácná. Podle dostupných dat je letošní pozorování zřejmě historicky čtvrté pro tento region, kdy jedno pozorování pochází z roku 194710, další z roku 197511 a doposud poslední dobře zmapovaný výskyt byl na přelomu roku 2023, kdy se pravděpodobně dva stejní jedinci pohybovali na severovýchodě Středočeského kraje 12. V závěru měsíce, 29. března, byly pak na Vavřineckém rybníku pozorovány dvě labutě zpěvné (C. cygnus).13 Ve Středočeském kraji již labuť zpěvná letos pozorována byla, jak jsem informoval v lednovém příspěvku této rubriky.14

Labutě malé na polním rozlivu v okrese Kutná Hora. Foto: Michal Kavka

Vavřinecký rybník navštívil 23. března také další vzácný druh, a to racek tříprstý (Rissa tridactyla) v počtu dvou jedinců (adult a loňský pták).15 Jarní pozorování tohoto druhu je velkou vzácností a počet dvou jedinců doposud nebyl dle dostupných údajů ve Středočeském kraji zaznamenán. V posledních pěti letech se racek tříprstý vyskytl na dvou místech Středočeského kraje, a to na Příbramsku (rybník Bobrník a Nový rybník u Obořiště, listopad 202116) a taktéž na Vavřineckém rybníku (přelom října a listopadu 202017).

V březnu pokračoval výskyt kormoránů malých (Microcarbo pygmaeus) v Zálezlicích18 a na Berounce, kde se stále vyskytovali v poměrně velkých počtech19. Na Žehuňském rybníku se 25. března objevil polák malý.20

Praha

Zatímco ve Středočeském kraji byl březen na vzácná pozorování poměrně bohatý, v Praze se zatím tolik neobvyklých objevů neudálo.

I nadále se na Petříně vyskytuje samec strakapouda jižního. Byl dokonce okroužkován, a krome mnoha jiných ho zahlédla i početná exkurze konference European Ornithological Union, která v Praze v březnu proběhla21.

Na rybníku Lítožnice byli 21. března pozorováni tři kormoráni malí. Ještě téhož dne ale z lokality zmizeli.22 Na stejné lokalitě byl o 3 dny později pozorován kalous pustovka (Asio flammeus).23 Pustovky jsou v rámci Prahy v současnosti pozorovány téměř výhradně na letišti Václava Havla, mimo něj je evidováno ve veřejných databázích na území města pouhých devět pozorování.

Kormoráni malí na rybníku Lítožnice. Foto: Veronika Švestková

Zdroje

1 Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15126510

2 Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15147040

3 Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15120959

4 Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15124444

5 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S166328939

6 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S164893677

7 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165665933

8 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165806733

9 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165109756

10 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S73988010

11 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S73988059

12 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S125982449

13 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S166517198

14 Dostupné online https://stredcechcso.cz/aktuality/rarity-v-regionu-leden-2024/

15 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165810159

16 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S97502015

17 Dostupné online https://avif.birds.cz/item/9225927

18 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S163258599

19 Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15138648

20 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165939963

21 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165661216

22 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165451529

23 Dostupné online https://ebird.org/checklist/S165853694

V případě připomínek či podnětů ke zlepšení rubriky mě kontaktujte na e-mailu honzagrunwald@gmail.com.

Přejít nahoru