Rarity v regionu: Leden 2024

Další shrnutí výskytu vzácných nebo zajímavých druhů na území Prahy a Středočeského kraje, tentokrát za měsíc leden 2024.

Středočeský kraj

I během ledna se na našem území zdržoval brkoslav severní (Bombycilla garrulus), tento vzácný zimní host, který se u nás vyskytuje ve vyšších počtech v posledních letech spíše výjimečně. Velká hejna byla zaznamenána např. na Kutnohorsku (u obce Hořany přes 400 jedinců1), asi dvě stovky jedinců byly zastiženy na Benešovsku u obce Divišov2 a přes 100 jedinců se pak stále zdržuje v okrese Praha-východ v okolí Říčan, Sibřiny, Škvorce a Křenice3. V oblasti nádrže Želivka se vyskytovalo přes 100 jedinců začátkem měsíce 4. Několikrát byli brkoslavi zaznamenáni i v Libiši (okres Mělník)5, v Županovicích (okres Příbram) 6 a Milovicích (okres Nymburk)7.

Brkoslavi severní u obce Sibřina. Foto: Jan Grünwald

Do Středočeského kraje dorazil ve větším počtu i druh, který byl ještě před několika lety celostátní raritou. Dnes hnízdí na jižní Moravě8 a celoročně se zdržuje zejména na jihu republiky na různých místech. Řeč je o kormoránovi malém (Microcarbo pygmaeus), který se v lednu ve Středních Čechách objevil hned na dvou lokalitách. Přinejmenším do 19. ledna se malá skupina ptáků (4 jedinci) zdržovala v pískovně Zálezlice (okres Mělník)9. Na této lokalitě byli pozorováni již v prosinci. Od 17. ledna jsou pak kormoráni malí hlášeni z Berounky v úseku Hlásná Třebáň-Tetín, kde bylo zaznamenáno až 23 jedinců tohoto druhu10.

Na řece Berounce byla také zaznamenána labuť zpěvná (Cygnus cygnus), a to u Zbečna na Křivoklátsku11. Tento druh byl ve Středočeském kraji pozorován naposledy v roce 202012.

Rozsáhlý zámrz stojatých vodních ploch zjevně vedl k přesunu mnoha ptáků na řeky, což se projevilo i tím, že 20. ledna byla nalezena potápka žlutorohá (Podiceps auritus) na řece Vltavě u zdymadla Miřejovice (okres Mělník)13. Až do 10. ledna se zdržovala potápka rudokrká (Podiceps grisegena)14 na jezeru Mezi Mosty u Čelákovic, kterou dost možná z jezera vypudilo až téměř kompletní zamrznutí hladiny.

Potápka žlutorohá u zdymadla Miřejovice. Foto: Michal Vlasatý

Praha

Teploty pod bodem mrazu trvající mnoho nocí po sobě vedly k zámrzu mnoha stojatých vodních ploch, což obvykle vyústí ve zvýšení výskytu zajímavých druhů na Vltavě v Praze, která od doby stavby Vltavské kaskády nezamrzá15. V lednu se stále na Vltavě v centru Prahy vyskytovala zimující skupina poláků kaholek (Aythya marila)16, objevily se tu ale i samec ostralky štíhlé (Anas acuta)17. Pro Prahu vzácný výskyt znamenal i morčák malý (Mergellus albelus), který se tu objevil 14. ledna18 a zdržel se přinejmenším do 29. ledna19. Na Vltavě v Troji se pak objevil i kormorán malý. A to 26. ledna.20

Pozornost si v lednu získala i retenční nádrž Slatina poblíž městské části Dubeč. Přestože vodní hladina zcela zamrzla, pozorovatele sem nalákalo malé hejnko sýkořic vousatých (Panurus biarmicus), kterých se zde zdržuje zřejmě až 10 jedinců21. Na stejné lokalitě pak zimují přinejmenším dva moudivláčci lužní (Remiz pendulinus)22. Ze zajímavých zimujících pěvců v Praze nelze nezmínit bramborníčky černohlavé (Saxicola torquata), kteří byli zaznamenáni na Císařském ostrově (1 pták)23 a nedaleko rybníku Lítožnice (jeden, resp. dva jedinci)24,25.

Morčák malý na Vltavě v centru Prahy. Foto: Jáchym Tesařík

Zdroje a odkazy

V případě připomínek či podnětů ke zlepšení rubriky mě kontaktujte na e-mailu honzagrunwald@gmail.com.

Přejít nahoru