Rarity v regionu: Únor 2024

Jelikož je přestupný rok, letošní únor byl o jeden den delší, čehož si nicméně ptáci zřejmě ani nevšimli. Jací zajímaví opeřenci se v tomto měsíci objevili na území působnosti naší pobočky shrnu v následujícím článku.

Středočeský kraj

Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) je druh, který se do České republiky šíří od jihovýchodu a v současnosti už se výjimečně vyskytuje i v severní části naší země (např. Litoměřice). Ve Středočeském kraji jde o ptáka vzácně zaznamenávaného, který nicméně může často unikat pozornosti. V minulosti byl samec i samice zaznamenán v Nymburku, pravidelně je pozorován na Kutnohorsku. Pravděpodobné hnízdění bylo zaznamenáno v Milovicích.1

V únoru byl tento druh zaznamenán ve Středočeském kraji hned na dvou místech, a to v Hostivicích, kde se samec drží již druhým rokem2 a u Poštovic na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje.3

I v únoru se stále v Zálezlicích vyskytují kormoráni malí (Microcarbo pygmaeus)4 a stejně tak na Berounce5. Na vodní nádrži Švihov byla zaznamenána potápka žlutorohá (Podiceps auratus).6

V Zahořanech v okrese Beroun byly zaznamenána sněhule severní (Plectrophenax nivalis), ačkoliv toto pozorování nebylo doloženo fotodokumentací, což u podobně netypického pozorování může snížit důvěryhodnost záznamu.7

Strkapoud jižní ve stromořadí u obce Poštovice. Foto: Michal Vlasatý

Praha

V návaznosti na zprávu o strakapoudech jižních v předchozí sekci nemohu opominout navazující výskyt samce strakapouda jižního na Petříně8, který je zřejmě vůbec prvním zdokumentovaným případem výskytu tohoto druhu v Praze. S největší pravděpodobností stejný jedinec se ve stejné lokalitě zdržuje již od října roku 20229.

Dřemlík tundrový (Falco columbarius) je v Praze velmi vzácným zjevem, což dokazuje pouhých 6 záznamů za posledních pět let. Velmi pozoruhodným záznamem je tak hned dvojice dřemlíků, který byla zaznamenána v Bubenči10.

Na Vltavě v centru Prahy bylo i v únoru stále možné pozorovat poláky kaholky (Aythya marila).11  

V polích v okolí městských částí Nedvězí a Královice byl v poměrně brzkém datu pozorován kulík zlatý (Pluvialis apricaria), zajímavostí je, že se pohyboval souběžně s hejnem holubů skalních, což je poměrně nezvyklé.12 Tento druh je v Praze vzácný, v databázích eBird a Avif dohromady najdeme pouhých 18 záznamů, přičemž některé se duplikují.

Kulík zlatý v polích na východě Prahy, foto Veronika Švestková.

Zdroje

1 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/147598
2 Dostupné online, https://ebird.org/checklist/S161638709
3 Dostupné online, https://ebird.org/checklist/S163172870
4 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/15117744
5 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/15100797
6 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/15096653
7 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/15089779
8 Dostupné online, https://ebird.org/checklist/S160478055
9 Dostupné online, https://ebird.org/checklist/S120336301
10 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/15095584
11 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/15092859
12 Dostupné online, https://avif.birds.cz/item/15094278

 V případě připomínek či podnětů ke zlepšení rubriky mě kontaktujte na e-mailu honzagrunwald@gmail.com.

Přejít nahoru