Rarity v regionu: Prosinec 2023

Podobně jako v časopisu Ptačí svět pravidelně informujeme čtenáře o vzácných záznamech ptáků na území České republiky, rádi bychom v podobném duchu navázali i zde, na stránkách naší domovské pobočky. V tomto případě se však zaměříme na oblast působnosti pobočky – tedy Středočeský kraj a Prahu. Hlavním cílem této rubriky bude krátce shrnout záznamy vzácných druhů a dalších faunistických nezvyklostí, které se v uplynulém měsíci udály. Podkladem pro tuto rubriku jsou primárně databáze Avif (birds.cz) a eBird (ebird.org).

Středočeský kraj

Velmi zajímavou zimní sezónu registrujeme na jezeře Mezi Mosty, západně od města Čelákovice. Přestože toto jezero neoplývá vysokými počty zimujících ptáků, čas od času se zde nějaké rarity objeví. V prosinci to byla například potápka rudokrká (Podiceps grisegena), která se na jezeře zdržovala celý měsíc. Kromě ní zde byla pozorována i potápka žlutorohá (Podiceps auritus), naposledy zaznamenána 17. 12. Potápka žlutorohá se v prosinci objevila i na pískovně Sandberg. Na lokalitě Mezi Mosty se taky zdržovaly jedna až dvě potáplice severní (Gavia arctica). Tento druh byl zaznamenán taky v Hradištku u Kolína, kde se jedna potáplice zdržovala minimálně od 10. do 22. 12.

Na pískovně v Zálezlicích se zase objevily potáplice malé (Gavia stellata), nejprve jeden jedinec (10. 12.), později už dva jedinci (16.-18. 12.). Šlo o jednoho mladého a jednoho dospělého ptáka.

Potáplice malá (Gavia stellata) letí nad pískovnou Zálezlice. Foto: Jan Studecký

Na hranici Středočeského a Královehradeckého kraje byla 8. 12. zaznamenána jedna sněhule severní (Plectrophenax nivalis). Nejprve se pohybovala v hejnu strnadů obecných (Emberiza citrinella), později přeletěla k okraji silnice. Záznam pochází z okolí obce Chroustov v okresu Nymburk. V loňském roce se zde zdržovalo hejno sněhulí na polní cestě, kam bylo pravidelně sypáno proso.

Loňský rok byl po dlouhé době zároveň velmi bohatý na brkoslavy severní (Bombicilla garrulus). Ve velkém počtu byli tito krásní ptáci pozorováni hlavně na severovýchodní Moravě. Nevyhnuli se ale ani naší zájmové oblasti. Po jednom se objevili v Žiželicích (okr. Kolín, 3. 12.), v Teletín-Jablonné (okr. Benešov, 26. 12.), pět jedinců v Polipsech (okr. Kutná Hora, 30. 12.), šest jedinců u Loreckého rybníka (okr. Kutná Hora, 26. 12.). Větší hejno (30 jedinců) bylo zaznamenáno poslední den v roce v Popovičkách (okr. Praha-východ). Největší hejno se ve Středočeském kraji pohybovalo minimálně od 25. 12. v oblasti Říčany-Nedvězí (Praha)-Křenice. Brkoslavi tu byli na několika místech nacházeni různými pozorovateli každý den, v maximu bylo v prosinci zaznamenáno 120 jedinců. Hned první den v novém roce však přinesl velké překvapení, a to v podobě 250 zaznamenaných jedinců v této oblasti. Na Nový rok bylo navíc nalezeno i hejno 151 jedinců u vodní nádrže Želivka (okr. Benešov) a 21 jedinců ve Vestci (okr. Praha-západ).

Nejvýznamnějším prosincovým záznamem pro Středočeský kraj byla husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) na Týneckých mokřinách (okr. Kolín). Výskyt této vzácné husy se podařilo zjistit díky příspěvku ve facebookové skupině, kde se nálezce tázal, zda jde o tento druh. Husa byla zaznamenána pouze 31. 12., následující den už na se na lokalitě nevyskytovala. Po letošním jarním záznamu (únor-březen) na Rožďalovicku se jedná o druhé pozorování tohoto druhu ve Středočeském kraji.

Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) na Týneckých mokřinách (okr. Kolín). Foto: Petr Hampl

Praha

Ani Praha nepřišla v prosinci o několik záznamů brkoslavů. Kromě výše zmíněného a dlouho se vyskytujícího hejna na pomezí Prahy a Středočeského kraje v Nedvězí, se objevili i u RN Slatina (Praha-Dubeč). Nejprve byli pozorováni čtyři jedinci (27. 12.) a poté dva jedinci (30. 12.). Na začátku prosince (3. 12.) byli zaznamenáni tři jedinci v kampusu České zemědělské univerzity. 19. 12. se pak objevilo hejno minimálně 40 jedinců u Dalejského údolí.

Loňská zima (stejně jako ta předešlá) přinesla zajímavé pozorování z centra Prahy. Vyskytla se zde hoholka lední (Clangula hyemalis). Pták byl objeven 6. 12. na Vltavě u Dětského ostrova a zdržel se zde zřejmě až do 28. 12. Zajímavé je, že se hoholka zřejmě přinejmenším jednou (10. 12.) přesunula na úsek Vltavy v Troji, načež se opět vrátila zpět do centra.

Brkoslavi severní (Bombicilla garrulus) v Praze – Nedvězí. Foto: Jan Studecký

Připravili Jan Grünwald, Jan Studecký

Přejít nahoru