S ptákem roku do terénu: zapojte se do zimního mapování rehka domácího

Minulý týden vyhlásila Česká společnost ornitologická ptáka roku 2024. Stal se jím rehek domácí (Phoenicurus ochruros), který přebral pomyslné ptačí žezlo od svého předchůdce, poláka velkého, o pár měsíců dříve, než jsme obvykle zvyklí. Má to však své opodstatnění.

Tento drobný pěvec patřil v minulosti výhradně k tažným druhům. V posledních dvou desetiletích se však objevuje stále více jedinců, kteří se u nás pokouší přečkat i zimní období. Přesnější počty a komplexnější údaje o zimujících rehcích bohužel chybí. A právě to můžeme změnit. Jak? Zapojením do akce Rehci v zimě… Uvidíte-li během svých zimních toulek od prosince do února příštího roku rehky domácí, podělte se o svá pozorování. Cenné jsou však i údaje, pokud žádného rehka nespatříte. Tak co, zaplníme společně pomyslná bílá místa v oblasti Prahy a středních Čech?

Více informací k mapování a metodice naleznete na: https://www.birdlife.cz/rehci-v-zime/

Samice rehka domácího. Foto: Jan Grünwald
Rehek domácí. Foto: Jan Grünwald

V průběhu jara se můžete těšit na zpracované výsledky a základní výstupy z mapování související především s územím, na němž pobočka působí.

Děkujeme za pomoc! 

Přejít nahoru