Rarity v regionu: květen 2024

Květen je obecně mezi pozorovateli ptáků jedním z nejoblíbenějších měsíců a možná vůbec nejlepším časem pro pozorování opeřenců v naší přírodě. Naprostá většina, pokud ne všechny, druhů ptáků již dorazili ze svých zimovišť a začínají se zabývat hnízděním, svižně ale stále probíhá tah severněji hnízdících populací. Tento měsíc k nám často zavane i velké rarity. Jak se dařilo nadšencům s dalekohledy vyhledávat zajímavé ptáky v uplynulém měsíci se podíváme v dalším dílu této rubriky.

Středočeský kraj

Orel křiklavý (Clanga pomarina) patří k pravidelně, i když dost vzácně pozorovaným druhům ve Středočeském kraji. Nejčastěji je pozorován v létě na polích po období žní, čas od času je ale zastižen i na jarním tahu. V květnu tohoto roku byl orel křiklavý zaznamenán ve Středočeském kraji dle dostupných pozorování na tahu dvakrát, a to 3. května v Říčanech1 a 4. května nad Vavřineckém rybníku2.

Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisea) byl objeven 4. května na Žehuňském rybníce a jde tak o 10. pozorování druhu ve Středočeském kraji, které je dostupné v internetových databázích3. V minulém měsíci byl pozorován hned dvakrát, jak je uvedeno v předchozím dílu rubriky.4

Desátý záznam rybáka dlouhoocasého ve Středočeském kraji, Foto: Štěpán Vidner

Ústřičník velký byl nalezen 8. května na Žehuňském rybníku. Jde o teprve páté pozorování tohoto druhu ve Středočeském kraji dostupné v databázích5. Tento typicky mořský druh se víceméně každoročně na území ČR vyskytuje, ve Středočeském kraji však pro něj není dostatek atraktivních lokalit, kterými jsou zejména velké vodní plochy. Není bez zajímavosti, že poslední záznam ústřičníka ze Středočeského kraje pochází též ze Žehuňského rybníka, dokonce z téměř identického místa u hráze, kdy byl 1. května roku 2020 nalezen jedinec s polským kroužkem na noze. Díky úsilí pozorovatelů bylo zjištěno, že byl daný jedinec okroužkován v roce 2017 jižně od Varšavy.6

Ústřičník velký u Žehuňského rybníka, Foto: Anna Gabrielová

Volavka červená (Ardea purpurea) je ve Středočeském kraji pozorována téměř každoročně, leč velmi vzácně. Letos byl jeden jedinec pozorován 25. května v polním mokřadu u Zbyslavi v okresu Kutná Hora.7

Praha

Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) je vzácným pražským hostem, který se objevuje na jarním i podzimním tahu. V databázi Avif je dostupných v době psaní textu 16 pozorování, v databázi eBird byl doposud zaznamenán na území Prahy pouze na rybníku Lítožnice. Na mapu se z dohledatelných zdrojů poprvé letos zapsala i retenční nádrž Slatina, kde byl jeden rybák bahenní pozorován při nocování 7. května.8 Zajímavostí je, že ve stejný den byla skupina čtyř rybáků bahenních a jednoho rybáka černého pozorována v centru Prahy u Karlova mostu.9

Orel křiklavý byl pozorován v rámci akce Global Big Day 11. května při tahu vysoko nad Prahou z městské části Praha-Kyje. Tento druh byl na území města pozorován teprve potřetí, přičemž byl pouze podruhé zdokumentován.10 Orel křiklavý jistě přes území Prahy protahuje častěji, ale pokud je pták velmi vysoko, je značně složité si ho všimnout, zejména pokud není pozorovatel na protahující jedince zcela soustředěn.

Orel křiklavý přeletuje ve velké výšce v Praze-Kyjích. Foto: Jan Grünwald

Zpívající slavík tmavý (Luscinia luscinia) byl zaznamenaný v PP Krňák u Zbraslavi 14. května.11 Nelze vyloučit přehlížení jedinců na území Prahy jelikož pokud jedinec nezpívá, je jeho detekce značně obtížná. Záznamů je proto jako šafránu. Zpívající samci byli zaznamenáni na území hlavního města pouze v letech 2019, 2022 a právě letos. Na podzimním tahu byl slavík tmavý odchycen kroužkovateli za použití hlasové nahrávky častěji.

Teprve potřetí byl do databází zaznamenán v hlavním městě houkající výreček malý (Otus scops), a to v Jinonicích, kde byl na podnět místního obyvatele potvrzen výskyt 16. května.12 Pták byl stále na místě i 24. května13 a u několika pozorování ptáčkaři nevylučovali ani výskyt druhého jedince. V minulosti byl zaznamenán výreček v roce 2022 na Maninách14 a v roce 2023 v Hájích15. Neokomentované pozorování pochází z roku 2018.16 Dá se očekávat i další výskyt, a proto doporučujeme si všímat pískání v nočních hodinách, výreček může být skutečně kdekoliv.

Zdroje

 1. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S171660958
 2. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S171900502
 3. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15254390
 4. Dostupné online https://stredcechcso.cz/akce/rarity-v-regionu-duben-2024/
 5. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15265483
 6. Dostupné online https://www.facebook.com/groups/270071776963084/posts/571984600105132/
 7. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S176906217
 8. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S172664505
 9. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S172602904
 10. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S173409412
 11. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S174401249
 12. Dostupné online https://ebird.org/checklist/S174940315
 13. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15304819
 14. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/11032201
 15. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/15348927
 16. Dostupné online https://avif.birds.cz/item/6349876
Přejít nahoru